Pomóż uchodźcom z Ukrainy
Ze względu na kryzys humanitarny w Ukrainie ludzie w trudnej sytuacji pilnie potrzebują miejsc na tymczasowy pobyt. Dołącz do Airbnb.org, aby pomóc.
Dowiedz się więcej

Przyjmowanie gości w czasach kryzysu

Współpracujemy z naszą społecznością, aby oferować zakwaterowanie w nagłych wypadkach – od klęsk żywiołowych po COVID-19.

100 000 osób od 2012 roku znalazło u naszych gospodarzy zakwaterowanie w czasie kryzysu.

Gospodarze Airbnb oferują wsparcie na całym świecie, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Poznaj ludzi, dzięki którym to możliwe.

Poznaj historię Carmen i jej sąsiadów z dzielnicy, którzy zjednoczyli się po przejściu huraganu Maria.

Dajemy wspólnotom możliwość jednoczenia się, gdy zdarzają się katastrofy. Osoby biorące udział w programach Airbnb.org mogą za darmo oferować swoje domy sąsiadom, którzy stracili dach nad głową.

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl stają w obliczu wielu wyzwań, gdy przenoszą się do nowego kraju. Dzięki bezpłatnemu, tymczasowemu zakwaterowaniu mogą spokojnie rozpocząć nowe życie.

Dowiedz się, jak współpracujemy z partnerami takimi jak CORE, by zapewniać wszystkim równy dostęp do szczepień.

Mogą minąć lata, zanim społeczność podniesie się po katastrofie. Airbnb.org pomaga finansować pobyt pracownikom pomocy humanitarnej, którzy wykonują bardzo ważną pracę na rzecz odbudowy społeczności.

Tworzymy świat oparty na przynależności: zobowiązania Airbnb.org

Dziś, opierając się na 8 latach nauki i doświadczeń, ogłaszamy szereg zobowiązań na rzecz różnorodności, równości i integracji społecznej.

Pomagamy innym organizacjom non-profit wywierać trwały pozytywny wpływ.

Poznaj kilku partnerów, którzy pomogli nadać Airbnb.org ostateczny kształt.
IMC świadczy pomoc medyczną i inne pokrewne usługi ofiarom klęsk żywiołowych na całym świecie oraz zapewnia szkolenia, które umożliwiają osobom poszkodowanym powrót do samodzielności.
IRC reaguje na największe kryzysy humanitarne na świecie i pomaga przetrwać osobom, które w wyniku konfliktów i katastrof straciły źródło utrzymania.
HIAS jest światową żydowską organizacją non-profit, która zapewnia ochronę i pomoc uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl i społecznościom przymusowo przesiedlonym na całym świecie.
Build Change to organizacja zajmująca się zapobieganiem katastrofom i pomocą osobom nimi dotkniętym, która we współpracy z lokalnymi społecznościami tworzy trwałe budynki mieszkalne.
CORE prowadzi działania w zakresie przygotowywania się na nagłe sytuacje, reagowania na nie i odbudowy społeczności dotkniętych kryzysem lub narażonych na kryzys.
IFRC jest największą na świecie siecią humanitarną, składającą się ze 192 narodowych Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działających na rzecz ratowania życia i promowania godności na całym świecie.
Logo Airbnb.org
Logo Mercy Corps

Razem możemy wszystko odbudować.

W sierpniu 2018 roku na indonezyjskiej wyspie Lombok wystąpiły trzęsienia ziemi. Pracownicy pomocy humanitarnej z organizacji Mercy Corps zostali oddelegowani do działań w okolicy. Znaleźli tu przyjazną społeczność i wygodne miejsce pobytu.