Naszą misją jest udostępnianie domów, dzielenie się zasobami i wsparciem dla potrzebujących.
Przez ponad 8 lat Airbnb pomagało ludziom w chwilach kryzysu dzięki inicjatywie Open Homes. Airbnb.org to kolejny rozdział. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na podstawie art. 501(c)(3). Mamy zarząd i realizujemy własną misję.

Jak to się zaczęło

2012
Październik

Pomysł wyszedł od gospodarzy

Nowy Jork nawiedził huragan Sandy, jeden z najgorszych huraganów w historii. Shell, nasza gospodyni przyjmująca gości na Brooklynie, skontaktowała się z Airbnb, pytając, czy może zaoferować bezpłatne zakwaterowanie osobom, które musiały opuścić swoje domy. Zespół Airbnb pracował wiele godzin, aby szybko udostępnić taką możliwość osobom, które straciły dach nad głową, a wkrótce ponad 1000 gospodarzy otworzyło swoje domy dla potrzebujących.

2013
Czerwiec

Dzięki Airbnb więcej gospodarzy może nieść pomoc

Airbnb uruchamia narzędzie pomocy ofiarom katastrof, które umożliwia gospodarzom z całego świata oferowanie swoich domów za darmo podczas klęsk żywiołowych.

2015
Kwiecień–maj

Gospodarze na całym świecie otwierają swoje domy, aby pomóc pracownikom pomocy humanitarnej

Airbnb włącza się do pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu – nasi gospodarze witają pierwszą grupę pracowników pomocy humanitarnej wraz z wolontariuszami z All Hands and Hearts.

Maj–wrzesień

Airbnb współpracuje z organizacjami non-profit, by dowiedzieć się więcej o tym, jaka pomoc z naszej strony przyda się najbardziej

Nawiązujemy współpracę z Federalną Agencją Zarządzania Kryzysowego (FEMA), aby pomóc w dystrybucji zasobów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych wśród gospodarzy i gości. W Grecji i na Bałkanach Airbnb rozpoczyna współpracę z Mercy Corps i Międzynarodowym Komitetem Ratunkowym, aby zapewnić zakwaterowanie pracownikom pomocy humanitarnej walczącym z syryjskim kryzysem humanitarnym.

Airbnb zaczyna również oferować pomoc finansową ponad 15 organizacjom, które potrzebują zakwaterowania dla swoich klientów lub pracowników, m.in. organizacjom Service Year Alliance, Make-a-Wish i Summer Search.

2016
Czerwiec

Społeczność gospodarzy reaguje na strzelaninę w klubie nocnym Pulse

Na prośbę władz lokalnych Airbnb, Uber i JetBlue połączyły siły, aby zapewnić zakwaterowanie, przeloty i transport naziemny rodzinom przyjeżdżającym na pogrzeby lub odwiedzającym bliskich w szpitalach. Był to pierwszy raz, kiedy nasi gospodarze zaoferowali zakwaterowanie osobom, które ucierpiały w wyniku strzelaniny.

Wrzesień

Biały Dom wzywa przedstawicieli sektora prywatnego do zaangażowania w walkę ze światowym kryzysem humanitarnym. Airbnb odpowiada. Joe Gebbia, współzałożyciel Airbnb, to jeden z 20 menedżerów poproszonych przez prezydenta Obamę o pomoc dla uchodźców.

Listopad

Airbnb współpracuje z Make-a-Wish w celu zakwaterowania jednej rodziny dziennie w 2017 roku.

2017
Styczeń

Airbnb składa zobowiązanie na rzecz Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego

Airbnb podejmuje się zakwaterowania osób dotkniętych podpisanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych rozporządzeniem, zgodnie z którym kraj zawiesił przyjmowanie uchodźców i wstrzymał wydawanie wiz dla osób z siedmiu krajów, w których większość populacji jest wyznania muzułmańskiego. W odpowiedzi Airbnb zobowiązuje się również do przekazania 4 milionów USD w ciągu 4 lat Międzynarodowemu Komitetowi Ratunkowemu w celu zakwaterowania osób przesiedlonych.

Czerwiec

Airbnb oficjalnie uruchamia Open Homes

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy Airbnb zapowiada podwojenie wysiłków w zakresie zapewnienia miejsc na pobyt w ramach Open Homes. Program umożliwił społeczności gospodarzy oferowanie swoich domów za darmo ofiarom klęsk żywiołowych lub osobom uciekającym przed konfliktami.

Sierpień–wrzesień

Społeczność pomogła dotąd ponad 20 000 osób

Społeczność Open Homes przychodzi z pomocą ofiarom 4 katastrof. Huragan Harvey pobudza społeczność gospodarzy do działania na wielką skalę. W ciągu miesiąca gospodarze pomagają ponad 2000 osobom ewakuowanym w trzech stanach. Jednocześnie gospodarze otworzyli swoje domy dla ofiar huraganów Irma i Maria oraz trzęsienia ziemi w Meksyku.

2018
Wrzesień

Airbnb ogłasza inicjatywę dotyczącą pobytów medycznych

Podczas Biden Cancer Summit Airbnb ogłasza współpracę z fundacjami Hospitality Homes, Fisher House i Make-A-Wish w celu organizacji pobytów medycznych. Inicjatywa ta pozwoli społeczności gospodarzy z programu Open Homes na oferowanie bezpłatnego zakwaterowania osobom podróżującym na duże odległości w celu uzyskania pomocy medycznej.

Listopad

Gospodarze oferują pomoc ofiarom dwóch pożarów w Kalifornii

Po pożarach w rejonach Camp Creek Road i Woolsey w Kalifornii ponad 2500 gospodarzy udostępniło zakwaterowanie potrzebującym, a ponad 2300 osób znalazło dach nad głową.

2019
Maj

Airbnb umożliwia gospodarzom przekazywanie darowizn na wsparcie Open Homes

Gospodarze chcieli uczestniczyć w programie Open Homes na różne sposoby. Odpowiadając na te potrzeby, Airbnb uruchamia platformę darowizn, która pozwala gospodarzom przekazać część zarobków partnerom non-profit programu Open Homes, aby pomóc w finansowaniu pobytów dla osób potrzebujących.

2020 r.
Styczeń

Gospodarze oferują schronienie ponad 1000 osobom, które ucierpiały z powodu pożarów w Australii: w Nowej Południowej Walii i Wiktorii. To jak dotąd największy międzynarodowy sukces programu Open Homes.

Marzec

Społeczność gospodarzy reaguje na pandemię COVID-19

Airbnb uruchamia możliwość pomocy w znalezieniu zakwaterowania pracownikom ochrony zdrowia i ratownikom walczącym z epidemią – wesprzeć ich mogą gospodarze.

Kwiecień

Airbnb rozbudowuje swoją platformę darowizn, dzięki czemu każdy będzie mógł przekazać darowiznę organizacjom non-profit, które pomagają znaleźć zakwaterowanie dla ratowników.

Grudzień

Airbnb przedstawia Airbnb.org

Airbnb zakłada Airbnb.org i dziękuje gospodarzom i partnerom programu Open Homes za wielkie zaangażowanie. Jako niezależna organizacja non-profit Airbnb.org będzie pomagać gospodarzom w udostępnianiu domów i zasobów w sytuacjach kryzysowych.

Poznaj nasz zarząd

Jennifer Bond

„Airbnb udowodniło, że potrafi burzyć mury między ludźmi i przekonywać do przyjmowania nieznajomych w swoim domu. Airbnb.org chce wykorzystać ten potencjał, aby zmieniać życie ludzi i cały świat na lepsze. To zaszczyt być częścią tej przygody”.

Joe Gebbia

„Jestem zainspirowany tym, co zaczęło się od jednej wiadomości od gospodyni Airbnb i przekształciło się w ruch, w który zaangażowanych jest 100 000 osób udostępniających swoje domy innym. W czasach obecnego kryzysu ta działalność jest ważniejsza niż wcześniej”.

Sharyanne McSwain

„Pewność dachu nad głową to jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb, a zespół Airbnb.org zapewnia zakwaterowanie, kiedy jest naprawdę niezbędne”.

Melissa Thomas-Hunt

„Zapewnienie dachu nad głową osobom w trudnej sytuacji to jedno z najbardziej humanitarnych, motywowanych współczuciem działań, jakie można podjąć. Cieszę się, że mogę brać udział w czymś tak znaczącym, co potrafi zmieniać ludzkie życie”.

Jocelyn Wyatt

„Z radością dołączyłam do zarządu Airbnb.org, bo uważam, że możemy znacząco poprawić jakość życia osób potrzebujących zakwaterowania i pomocy”.

Jak pracujemy

Współpracujemy z organizacjami non-profit

Airbnb.org udziela dotacji organizacjom non-profit, które pomagają znaleźć tymczasowe zakwaterowanie, niezbędne zasoby i specjalistyczne wsparcie w czasach kryzysu. Zapewniamy również dostęp do bezpłatnych i przecenionych mieszkań oferowanych przez społeczność gospodarzy Airbnb.

Inwestycja w sprawiedliwość

Wierzymy, że nasze wpływy i zasoby mogą przyczynić się do wyrównania poziomu sprawiedliwości na świecie. Airbnb.org inwestuje w organizacje realizujące strategie i programy zgodne z naszym zobowiązaniem dotyczącym walki o sprawiedliwość w lokalnych społecznościach.

Po co działamy

Naszym celem jest wykorzystanie wpływu naszego programu, w ramach którego oferujemy dofinansowania i zakwaterowanie, do poprawy dobrobytu psychospołecznego, zmniejszenia obciążeń finansowych oraz wzmocnienia społeczności i poczucia przynależności gości.

Współpraca i dotacje

W tym momencie Airbnb nie akceptuje próśb o dofinansowanie. W 2021 roku udostępnimy informacje o nadchodzących dotacjach przyznawanych bezpośrednio uprawnionym organizacjom non-profit.

Jak wygląda nasza współpraca z Airbnb Inc.

Airbnb.org jest niezależną organizacją non-profit działającą na podstawie art. 501(c)(3) wspieraną przez władze publiczne. Airbnb.org korzysta bezpłatnie z technologii, usług i innych zasobów Airbnb, Inc., aby prowadzić działalność charytatywną. Airbnb.org jest podmiotem odrębnym i niezależnym od Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. nie pobiera opłat serwisowych za pobyty obsługiwane przez Airbnb.org na swojej platformie.

Stworzony przez Airbnb program Open Homes powstał z inspiracji gościnnością i otwartością gospodarzy Airbnb, a jego celem jest pomoc potrzebującym w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania. Program Open Homes jest obecnie przenoszony do Airbnb.org. Airbnb.org będzie kontynuować prace w ramach programu, aby realizować założenia charytatywne i misję Airbnb.