Naszą misją jest udostępnianie domów, dzielenie się zasobami i wsparciem dla potrzebujących.
Przez ponad 8 lat Airbnb pomagało ludziom w chwilach kryzysu dzięki inicjatywie Open Homes. Airbnb.org to kolejny rozdział. Jesteśmy organizacją non-profit działającą na podstawie art. 501(c)(3). Mamy zarząd i realizujemy własną misję.

Jak pracujemy

Współpracujemy z organizacjami non-profit

Airbnb.org udziela dotacji organizacjom non-profit, które pomagają znaleźć tymczasowe zakwaterowanie, niezbędne zasoby i specjalistyczne wsparcie w czasach kryzysu. Zapewniamy również dostęp do bezpłatnych i przecenionych mieszkań oferowanych przez społeczność gospodarzy Airbnb.

Inwestycja w sprawiedliwość

Wierzymy, że nasze wpływy i zasoby mogą przyczynić się do wyrównania poziomu sprawiedliwości na świecie. Airbnb.org inwestuje w organizacje realizujące strategie i programy zgodne z naszym zobowiązaniem dotyczącym walki o sprawiedliwość w lokalnych społecznościach.

Po co działamy

Naszym celem jest wykorzystanie wpływu naszego programu, w ramach którego oferujemy dofinansowania i zakwaterowanie, do poprawy dobrobytu psychospołecznego, zmniejszenia obciążeń finansowych oraz wzmocnienia społeczności i poczucia przynależności gości.

Współpraca i dotacje

W tym momencie Airbnb nie akceptuje próśb o dofinansowanie. W 2021 roku udostępnimy informacje o nadchodzących dotacjach przyznawanych bezpośrednio uprawnionym organizacjom non-profit.

Jak wygląda nasza współpraca z Airbnb Inc.

Airbnb.org jest niezależną organizacją non-profit działającą na podstawie art. 501(c)(3) wspieraną przez władze publiczne. Airbnb.org korzysta bezpłatnie z technologii, usług i innych zasobów Airbnb, Inc., aby prowadzić działalność charytatywną. Airbnb.org jest podmiotem odrębnym i niezależnym od Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. nie pobiera opłat serwisowych za pobyty obsługiwane przez Airbnb.org na swojej platformie.

Stworzony przez Airbnb program Open Homes powstał z inspiracji gościnnością i otwartością gospodarzy Airbnb, a jego celem jest pomoc potrzebującym w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania. Program Open Homes jest obecnie przenoszony do Airbnb.org. Airbnb.org będzie kontynuować prace w ramach programu, aby realizować założenia charytatywne i misję Airbnb.