Przyjmowanie gości w czasach kryzysu

Współpracujemy z naszą społecznością, aby oferować zakwaterowanie w nagłych wypadkach – od klęsk żywiołowych po COVID-19.

75,000 osób od 2012 roku znalazło u naszych gospodarzy zakwaterowanie w czasie kryzysu.

Gospodarze Airbnb oferują wsparcie na całym świecie, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Poznaj ludzi, dzięki którym to możliwe.

Pomagamy innym organizacjom non-profit wywierać trwały pozytywny wpływ.

Poznaj kilku partnerów, którzy pomogli nadać Airbnb.org ostateczny kształt.

International Medical Corps

IMC świadczy pomoc medyczną i inne pokrewne usługi ofiarom klęsk żywiołowych na całym świecie oraz zapewnia szkolenia, które umożliwiają osobom poszkodowanym powrót do samodzielności.

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy

IRC reaguje na największe kryzysy humanitarne na świecie i pomaga przetrwać osobom, które w wyniku konfliktów i katastrof straciły źródło utrzymania.

HIAS

HIAS jest światową żydowską organizacją non-profit, która zapewnia ochronę i pomoc uchodźcom, osobom ubiegającym się o azyl i społecznościom przymusowo przesiedlonym na całym świecie.

Build Change

Build Change to organizacja zajmująca się zapobieganiem katastrofom i pomocą osobom nimi dotkniętym, która we współpracy z lokalnymi społecznościami tworzy trwałe budynki mieszkalne.

Community Organized Relief Effort

CORE prowadzi działania w zakresie przygotowywania się na nagłe sytuacje, reagowania na nie i odbudowy społeczności dotkniętych kryzysem lub narażonych na kryzys.

Międzynarodowa Federacja Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

IFRC jest największą na świecie siecią humanitarną, składającą się ze 192 narodowych Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działających na rzecz ratowania życia i promowania godności na całym świecie.
Logo Airbnb.org
Logo Mercy Corps

Razem możemy wszystko odbudować.

W sierpniu 2018 roku na indonezyjskiej wyspie Lombok wystąpiły trzęsienia ziemi. Pracownicy pomocy humanitarnej z organizacji Mercy Corps zostali oddelegowani do działań w okolicy. Znaleźli tu przyjazną społeczność i wygodne miejsce pobytu.